Welkom

Beste bezoeker

Deze wiki word u aangeboden door leerlingen van het eerste bachelor Toegepaste Psychologie.
In het eerste jaar toegepaste psychologie volgen wij uiteraard het vak SOVA ofwel sociaal agogische vaardigheden. Onze keuze viel al vlug op het onderwerp alcohol. Doordat wij met onze SOVA-groep een project hebben omtrent een PAAZ ( Psychiatrische Afdeling van een Afdeling van een Algemeen ziekenhuis) en de meest voorkomende problemen in een paaz is alcohol en depressie.

Omdat wij met onze SOVA-groep gezondheidsoefeningen mogen geven aan psychiatrische patiënten in het AZ Damiaan ziekenhuis te Oostende.

Onze oprechte dank gaat uit naar Mr. Ignace Barroo, een psycholoog in het Algemeen ziekenhuis te Oostende en Mevr. Ann Adams, onze SOVA-begeleidster.

Veel plezier en leergenot tijdens uw bezoek op onze Wiki!
De leerlingen van 1BaTP Aa

(academiejaar 20010-2011)

[[]]