Wie zijn we?

De medewerkers van onze groep zijn: Céline, Orphée, Gaëlle, Hélène, Valerie, Ann-Sophie, Davina en Jens

Céline Cleenewerck

Mijn naam is Céline Cleenewerck, studente van 1BaTPa. Zelf koos ik voor het onderwerp alcoholisme omdat het me heel erg boeit. Het is een problematiek waar vaak niet zoveel aandacht aan wordt besteed. Voor deze wiki werkte ik onder meer samen met Ann-Sophie, Valerie, Hélène, Orphée, Davina, Gaëlle en Jens.
Mijn rol in dit project is vooral de anderen bewust maken dat heel veel mensen leiden aan alcoholisme & dat er zeker evenveel aandacht aan dit onderwerp moet worden besteed.

Orphée Bossuyt

Ik ben Orphée Bossuyt. Ik ben 18 jaar. Ik zit in het eerste jaar Toegepaste Psychologie in de Katho Kortrijk. Ik zit in klas Aa.
In het secundair heb ik boekhouden-informatica gevolgd in het Sint-Amandscollege te Kortrijk.
Ik hou vooral van weg gaan met vrienden en luisteren naar muziek.
Samen met een deel van de SOVA-groep werken we deze wiki uit. De wiki gaat over alcoholisme. Daarin heb ik het artikel “Alcoholisme: een chronische recidiverende ziekte?” besproken.
In het begin van mijn carrière in het secundair wilde ik graag humane wetenschappen doen. Vreemd genoeg heb ik nooit in deze richting gezeten. Mijn plannen zijn toen uitgegaan naar Boekhouden-Informatica omdat ik aangeraden werd om TSO te volgen. Toch ben ik altijd de droom blijven koesteren om ‘humane wetenschappen’ en later psychologie te studeren. Deze keuze stond al vast van in het 5de middelbaar en sindsdien is die nooit meer veranderd en hier zit ik nu dan, in de richting toegepaste psychologie.

Gaëlle Adyns

Hallo, ik ben Gaëlle Adyns, mijn rol in dit project is zoals bij de meesten, actief deelnemen aan het maken van de site en informatie voorzien om die te vullen. Het was geen simpele opdracht, maar we hebben dit in team toch tot een goed einde kunnen brengen. Dit thema sluit zeker aan bij mijn interesses, ik ben altijd al geboeid geweest door mensen met een alcoholprobleem en al de facetten die er deel van uit maken. Verslavingen zijn een onontkoombaar deel geworden van de maatschappij en we kunnen er zeker niet meer over kijken. Vandaar bieden wij u deze site aan over het onderwerp: alcoholisme. Hopelijk krijgen we uw eventuele vragen i.v.m alcohol met behulp van deze site, van de baan.

Hélène Baesen

Ik ben Hélène Baesen. Ik studeer aan de katholieke hogeschool te Kortrijk waar ik de richting Toegepaste psychologie volg. In deze wiki heb ik het artikel :”Effecten van alcohol en kwetsbaarheid voor verslaving” onder de loep genomen.

In de opleiding toepaste psychologie volgen we het vak Sociaal Agogische Vaardigheden (SOVA). In dit vak werken wij een project uit , hiervoor mogen wij voor ons project ons verdiepen in Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis een(PAAZ). Omdat wij wel geboeid werden door ons project kozen we voor het thema alcohol. Onze keuze hing naar het thema alcohol omdat depressie en alcoholverslaving een van de meest voorkomende problematieken is in een PAAZ. Ik heb wel interesse in dit thema maar mijn voorkeur gaat meer uit naar de arbeid en organisatie of school psychologie.

Met deze wiki willen we u kennis verruimen omtrent het onderwerp alcohol. Verder willen we u aan tonen dat alcohol kan leiden tot zowel psychische als lichamelijke afhankelijkheid.

Valerie Tack

Mijn naam is Valerie Tack en ik ben een eerstejaarsstudent Toegepaste Psychologie. Begin dit schooljaar hebben wij onze SOVA-groep ingedeeld in twee groepen. Er waren twee onderwerpen waaruit we konden kiezen: alcoholisme of depressie. Ik heb dan ook onmiddellijk gekozen voor alcoholisme omdat ik daar graag wat meer wou over te weten komen. Ook koos ik voor dit onderwerp omdat alcoholisme een groot aantal personen treft in onze samenleving. Ik vind alcoholisme ook een zeer ruim begrip, daarom wou ik het begrip eens van dichter bij bekijken. Onze groep telt 8 leden: Hélène, Ann-Sophie, Céline, Gaëlle, Orphée, Davina, Jens en mezelf. Onze rollen waren zeer gelijkmatig verdeeld. Iedereen werkte afzonderlijk de individuele opdrachten uit en indien we vragen hadden konden we altijd bij elkaar terecht. Op het einde van de rit legden we alle oefeningen samen en creëerden dit tot onze website; Alcoholisme.

Ann-Sophie Bouton

Ik ben Ann-Sophie Bouton student 1 Bachelor Toegepaste psychologie. Mijn rol in dit project is om een van de aspecten die gepaard gaan met alcohol te bespreken. Ik heb gekozen om het aspect kinderen van alcoholverslaafden te bespreken.

Het thema leunt voor een groot stuk aan bij mijn interesses. Ik had in eerste instantie gekozen voor depressie maar toen ik een zeer interessant artikel vond in de media ben ik onbewust veranderd van onderwerp waardoor ik nu zeer geïnteresseerd ben in alles wat te maken geeft met dit onderwerp.

Met deze wiki en kennis wil ik ook iets doen in ons SOVA project. Het PAAZ komt namelijk niet specifiek in contact met kinderen maar wel met alcoholafhankelijke mensen/ouders. Daarom vond ik het zeer nuttig om het over deze doelgroep te hebben in deze wiki.

We willen met deze wiki zoveel mogelijk mensen bereiken die info willen omtrent dit onderwerp. Zoals velen weten we dat alcohol met vele aspecten gepaard gaat. Hier worden de kinderen vergeten. Hopelijk vind u op onze wiki info die voor u een meerwaarde kunnen bieden in een persoonlijke zoektocht of in het zoeken naar nuttige informatie.

Davina Busschaert

Mijn naam is Davina Busschaert. Ik ben 19 jaar oud en ben afkomstig uit Zwevegem. Ik studeer Toegepaste psychologie (1e jaar) op de Katho in Kortrijk. In het secundair onderwijs heb ik Secretariaat-Talen gestudeerd op De Pleinschool te Kortrijk. Sinds juni 2010 ben ik afgestudeerd en in het bezit van een diploma.

Waarom studeer ik toegepaste psychologie? Omdat ik vooral geïnteresseerd ben in de intriges van het denken van de mens. Waarom ze op een bepaalde manier handelen en wat de oorzaak daarvan is. Niet enkel om die reden, maar ook omdat ik de mens op een directe en efficiënte manier wil helpen. De sociaal ontregelden terug een plaats geven in onze maar al te ingewikkelde maatschappij.

Het thema handelt over alcoholisme, ook hier gaat mijn interesse naar uit. Heel vaak wordt er een uitweg gezocht door het grijpen naar alcohol. Het gebruik zorgt voor een tijdelijke ontsnapping uit de realiteit. Maar wanneer die realiteit zodanig ondraaglijk wordt, zal men meer en meer naar die alcohol grijpen. Mijn doel is om die mensen terug op het pad te helpen en hun problemen onder ogen te zien. Aantonen dat er een kans op leven is zonder verslavende middelen.

Samen met andere leden uit de sova-groep 1 BaTP a onder leiding van mevrouw Ann Adams stellen wij onze wiki voor.

Bedankt

Jens Allaert

Ik heet Jens Allaert, ik word in februari 19 jaar en ben van Waregem.
Ik ben in 2010 afgestudeerd in de richting Economie-Wiskunde in het O.L.V. Hemelvaart te Waregem. Ik werk ‘alcoholgebruik & misbruik’ bij jongeren verder uit. Dit onderwerp vind ik zeer interessant en actueel, omdat ik zelf tot de categorie van adolescenten behoor en regelmatig wel eens een pintje drink. Met dit artikel leer ik meer over hoe ik correct om moet gaan met alcohol en alert moet zijn voor de nefaste gevolgen bij excessief gebruik. Ook gaan we met onze SOVA groep naar de PAAZ te Oostende waar we in contact komen met (ex)-alcoholverslaafden. Door dit ICT-project heb ik een beter zicht op de problemen en oorzaken van alcoholmisbruik zodat ik het project beter zal kunnen afwerken in het PAAZ.

Hier vindt u trouwens ook een artikel over seksueel misbruik dat hoort bij het examen.